Tradycja i nowoczesność..

2014.11.18
Autor: Barbara Golemo

Prosimy o wpłatę na Radę Rodziców na konto: Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska 36946200032001000024660001

2014.11.13
Autor: Agnieszka Ruta

11 listopada to ważna data dla każdego Polaka - rocznica odzyskania niepodległości.Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej uroczystość obchodzono tylko dwa razy: w 1937 i 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. 

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowała klasa 1a pod kierunkiem p. A. Fido. Uczniowie przypomnieli najważniejsze  wydarzenia z historii Polski: rozbiory, I wojnę światową, kształtowanie się wolnej ojczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym, II wojnę światową, powtórny czas zniewolenia przez komunistów oraz wydarzenia roku 1989. Po akademii odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym I miejsce zajęła klasa 2c. II miejsce wywalczyła klasa 2b, III miejsce przypadło klasie 1a. Gratulujemy!

2014.11.12
Autor: Agnieszka Ruta

W poniedziałek, 17 listopada 2014 r. o godz. 18.00 odbędzie się śródroczna wywiadówka dla klas I, II i III.

2014.10.31
Autor: Martyna Majsak

29 października odbyło się uroczyste przyjęcie nowych wolontariuszy do Domu Pomocy Społecznej. Wcześniej uczestniczyli oni w serii szkoleń prowadzonych przez: p. dyrektor Urszulą Mróz, psychologa oraz koordynatora wolontariatu. Na początku spotkania wolontariusze odmówili wspólnie różaniec, następnie wzięli udział we mszy św., którą odprawił ks. Zbigniew Szewczyk. Na zakończenie młodzież odczytała modlitwę oraz 8 przykazań wolontariusza.

2014.10.31
Autor: Anna Janczak

30 października uczniowie pod opieką p. Bożeny Białas i p. Martyny Majsak odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji Dnia Papieskiego. Program artystyczny zawierał wiersze, fragmenty homilii Jana Pawła II oraz piosenki poświęcone Ojcu Świętemu. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe obrazki.

2014.10.29
Autor: Administrator