Tradycja i nowoczesność..

2014.10.31
Autor: Martyna Majsak

29 października odbyło się uroczyste przyjęcie nowych wolontariuszy do Domu Pomocy Społecznej. Wcześniej uczestniczyli oni w serii szkoleń prowadzonych przez: p. dyrektor Urszulą Mróz, psychologa oraz koordynatora wolontariatu. Na początku spotkania wolontariusze odmówili wspólnie różaniec, następnie wzięli udział we mszy św., którą odprawił ks. Zbigniew Szewczyk. Na zakończenie młodzież odczytała modlitwę oraz 8 przykazań wolontariusza.

2014.10.31
Autor: Anna Janczak

30 października uczniowie pod opieką p. Bożeny Białas i p. Martyny Majsak odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji Dnia Papieskiego. Program artystyczny zawierał wiersze, fragmenty homilii Jana Pawła II oraz piosenki poświęcone Ojcu Świętemu. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe obrazki.

2014.10.29
Autor: Administrator

2014.10.23
Autor: Anna Janczak

23 października obchodziliśmy w naszej szkole XIV  Dzień Papieski. Tegoroczna uroczystość zorganizowana została przez klasę II a  pod kierunkiem p. Bożeny Białas, p. Martyny Majsak i księdza Marka Zembury. W przygotowaniu oprawy muzycznej pomogli przedstawiciele klas: II c, II d i III c. W tym roku Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – świętymi bądźcie”. Uczniowie zaprezentowali wzruszający montaż słowno –muzyczny zawierający wybrane wiersze  Karola Wojtyły, fragmenty jego homilii i encyklik. Pięknie wykonane piosenki spotkały się z uznaniem zgromadzonych.  W trakcie występu wyświetlana była prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia, fragmenty tekstów Jana Pawła II oraz nagrania jego wypowiedzi. Na zakończenie spotkania nauczyciele i uczniowie wspólnie odśpiewali Barkę, ulubioną piosenkę papieża.

2014.10.22
Autor: Anna Janczak

17 października uczniowie klas: II c, II d i III d pod opieką p. A. Kukli – Kotapki, p. A.Janczak, p. P. Kołodzieja i p. Ł. Świętochowskiego uczestniczyli w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” przygotowanym przez aktorów teatru Groteska w Krakowie. Opowieść o szatanie, "który wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro" weszła do kanonów arcydzieł światowej literatury. W przedstawieniu obejrzanym przez uczniów spośród wielu wątków utworu reżyser Waldemar Wolański wybrał te, które dotyczą przede wszystkim świty Wolanda. Głównym narratorem spektaklu uczynił jedną postać - wpędzonego w szaleństwo, uwikłanego w tragikomiczny splot wydarzeń poetę Iwana Bezdomnego, w którego wcielił się Franciszek Muła. Niewątpliwym atutem tej sztuki było użycie kukieł teatralnych. Ciekawe również były elementy scenografii  (np. biurko Iwana przekształcało się w szpital psychiatryczny, a zaraz potem w przytulny pokoik Mistrza i jego ukochanej).

2014.10.21
Autor: Martyna Majsak

20 października klasa IIIC wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego panią Beatę Wójcik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Żabnie. Młodzież zapoznała się z ofertami szkoleń i kursów prowadzonych przez Centrum oraz ofertami pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Uczniowie dowiedzieli się, jak napisać Cv oraz list motywacyjny oraz jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.