Tradycja i nowoczesność..

2014.10.22
Autor: Anna Janczak

17 października uczniowie klas: II c, II d i III d pod opieką p. A. Kukli – Kotapki, p. A.Janczak, p. P. Kołodzieja i p. Ł. Świętochowskiego uczestniczyli w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” przygotowanym przez aktorów teatru Groteska w Krakowie. Opowieść o szatanie, "który wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro" weszła do kanonów arcydzieł światowej literatury. W przedstawieniu obejrzanym przez uczniów spośród wielu wątków utworu reżyser Waldemar Wolański wybrał te, które dotyczą przede wszystkim świty Wolanda. Głównym narratorem spektaklu uczynił jedną postać - wpędzonego w szaleństwo, uwikłanego w tragikomiczny splot wydarzeń poetę Iwana Bezdomnego, w którego wcielił się Franciszek Muła. Niewątpliwym atutem tej sztuki było użycie kukieł teatralnych. Ciekawe również były elementy scenografii  (np. biurko Iwana przekształcało się w szpital psychiatryczny, a zaraz potem w przytulny pokoik Mistrza i jego ukochanej).

2014.10.21
Autor: Martyna Majsak

20 października klasa IIIC wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego panią Beatę Wójcik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Żabnie. Młodzież zapoznała się z ofertami szkoleń i kursów prowadzonych przez Centrum oraz ofertami pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Uczniowie dowiedzieli się, jak napisać Cv oraz list motywacyjny oraz jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

2014.10.16
Autor: Agnieszka Ruta

20 października 2014 r. zapraszamy rodziców na konsultacje dla klas I, II i III. 

Spotkania odbędą się o godzinie 18.00

2014.10.16
Autor: Anna Janczak

15 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Barbara Golemo złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Pan wicestarosta Robert Pantera wręczył nagrody starosty powiatu za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze: p. J. Borsie, p. J. Jastrząb i p. L. Wardzale. Pani dyrektor przedstawiła społeczności szkolnej nauczycieli, którzy zostali uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły (p. A. Ruta, p. M. Majsak, p. A. Janczak, p. A. Zarzycka, p M. Piekielniak – Kozik, p. P. Kołodziej, ks. M. Zembura). Po złożeniu życzeń  przez przedstawiciela Rady Rodziców p. J. Batora odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klas: III a, III b i III c pod kierunkiem: p. J. Jastrząb, p. M. Piekielniak – Kozik, p. B. Szczęś i p. B. Białas. Młodzież przedstawiła humorystycznie pokaz mody dla nauczycieli, przygotowała także recytację wierszy oraz piękną piosenkę. Przedstawiciele samorządu szkolnego złożyli życzenia wszystkim nauczycielom, a następnie uczniowie wręczyli im kwiaty.

Podczas uroczystości wręczono również powołania nowemu zarządowi Samorządu Uczniowskiego.

2014.10.10
Autor: Agnieszka Ruta

07 października 2014 r. uczniowie wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli PCK, podczas której zostali zaznajomieni z warunkami i możliwością oddawania krwi.

2014.10.10
Autor: Agnieszka Ruta

7 października 2014r. uczniowie klas trzecich spotkali się z przedstawicielami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zapoznali się z ofertą uczelni na rok akademicki 2014/2015. Od studenta drugiego roku dowiedzieli się jak wygląda życie studenckie.